• Sponsor og støtte    • Hvem er vi?    • Dirigenter/instruktører    • Aktiviteter    • Organisasjon    • Artikler    • Info til medlemmer    • Konkurranser      • Forside  

 

 

   Artikler
    - Julekonserten 18. desember
    - Kransekakelotteriet i desember
    - Madlamark Skolekorps spiller på Gosen Skole sitt julemarked
    - Julegranen tent
    - Operasjon Hillevåg Hekk flott gjennomført
    - Vel gjennomført Loppemarked
    - Gosen skole feier 40 år
    - Korpset spiller for Oilers
    - Oppstartsseminaret 2014
    - Nytt semester i gang
    - Korpstur til Trondheim
    - Hovedkorpset er klar for tur og NM
    - Juniorkorpset avslutter for sommeren
    - Hovedkorpset forbereder seg til NM
    - Madlamark Skolekorps spiller for Madla IL
    - 17. mai 2014
    - Kransekakelotteriet - del 2
    - Kransekakelotteriet i mai
    - Aspirantopptak 2014
    - Opptak av nye aspiranter
    - 1. mai
    - Seminar på Nærbø
    - Medaljeball
    - Aktiviteter våren 2014
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 

 Helgens musikalsk ansvarlige, Vidar, har en prat med aspirantene før instrumentene blir funnet fram.


Aspirantopptak 2014
 

Det er tid for å rekruttere nye musikanter til korpset. Dette gjør vi med glede. Det er i andre og tredje klasse på Madlavoll skole og Madlamark skole at korpset finne nye musikanter – hvert år.  Helgen 9. og 10. mai var det opptak. Det foregikk på Gosen skole (hvor korpset øver). Her ble det mye lyd, litt musikk og litt lek. 

Dirigenten vår har vært på skolene i løpet av de siste ukene for å invitere til aspirantopptak. Her fikk han fortalt litt om korpset og spilt litt tuba for elevene i musikktimen / skoletimen.  Plakater ble satt opp på skolene for å minne om aspirantopptaket. På fredag 9. mai dukket det opp rundt tjue gutter og jenter som kunne tenke seg å spille i skolekorpset.

De håpefulle aspirantene fikk prøve forskjellige instrumenter og se hvordan en håndterer disse. De ønskene aspiranten har blir i så stor grad som mulig imøtekommet – men det er en begrensing på hvilke instrumenter som brukes i aspirantopplæringen, hvilke instrument som er tilgjengelig, hva korpset har behov for av instrumenter, og ikke minst hva aspiranten klare å lage lyd i.  Dere som ikke har erfaring med å spille blåseinstrument, men har prøvd å få lyd i et, ser hvor vrient det egentlig er. Aspiranten vil bli evaluert av instruktørene vår – som er musikere med lang erfaring og/eller musikkstudenter.  Det er også viktig å få med de eldre i korpset, og derfor er det en del av våre seniormusikanter også med på opptaket.  Etter et par intense timer hadde alle prøvd alle instrumentene og prøvd å foreta et valg.  For alle var nok ikke det like lett.  Etter at musikantspirene hadde gått hjem ble instruktørene og korpsets musikalsk ansvarlige sittende igjen for å evaluere hvordan det hadde gått, og om vi hadde fått til en god fordeling av instrumenter.

På lørdag var det på'n igjen klokka ti. Da fikk de de nye aspirantene hvert sitt instrument og øvde med instruktørene. Vi var så heldige at alle aspirantene fikk enten første- eller andrevalget sitt. Det var våre vanlige instruktører som jobbet med dem, og det var intens øving fram til ca. halv to. Men, det ble jo selvsagt tid til litt pauser, hvor det ble litt drøs mellom dem for å diskutere hvordan det gikk – og litt fysisk aktivitet på "Strøget". Mat ble det også – pølser med lompe / brød. Før alle gikk hjem fikk de voksne oppleve en flott konsert som viste at i løpet av noen få timer var det mulig å få til lyd i et instrument – som også ble til musikk! Aspirantene fikk så med seg instrumentene hjem og på torsdag 15. mai er det første øvingsdag.

De nye aspirantene får nå anledning til å øve med instruktør noen få uker fram til sommeren.  Så er det ferie, og den har de til å tenke på om dette kan være en hobby som de har lyst til å prøve videre. Til høsten begynner øvingen for fullt.  Det er riktignok kun rundt tjue minutter i uken, pluss litt hjemmeøving, til å begynne med.  Det er mye en skal lære seg, leppene skal venne seg til å blåse på et munnstykke, og det skal læres noter. Jo flere toner og jo finere lyd  - jo kjekkere blir det - i samspill med de andre!

(Tekst: Gregar og Øyvind; Foto: Øyvind)