• Sponsor og støtte    • Hvem er vi?    • Dirigenter/instruktører    • Aktiviteter    • Organisasjon    • Artikler    • Info til medlemmer    • Konkurranser      • Forside  

 

 

   Aktiviteter

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 Gjennom året har vi ulike aktiviteter i tillegg til øvinger ¨på mandager og torsdager. Vi deltar i underholdningskonkurransen for skolekorps, Stavanger Open, Rogalandsmesterskapet for skolekorps, samt annethvert år så drar vi og deltar i Norgesmesterskapet for skolekorps som vanligvis finner sted rett etter skoleslutt om sommeren. 

Ifbm Corona-situasjonen utgår det meste av ordinære aktiviteter som var planlagt fra påske og ut skoleåret.

Vi blir synlige i gatene på 17. mai! 

 
Terminliste høst 2019 – vår 2020