• Sponsor og støtte    • Hvem er vi?    • Dirigenter/instruktører    • Aktiviteter    • Organisasjon    • Artikler    • Info til medlemmer    • Konkurranser      • Forside  

 

 

   Artikler
    - Førjulskonsert
    - Kransekakebaking og Loddsalg
    - Sommeravslutning
    - Korpstur, Landsfestival i Bergen og NM
    - 17de mai 2018
    - Marsjering med skolene
    - Kransekaker
    - Spilling på Madla Amfi
    - Rekrutteringskonsert
    - 1ste mai
    - Før RM Konsert
    - Seminarhelg
    - Medaljeballet 2018
    - Årsmøte 2018
    - Varetelling på Madla Handelslag
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 

 
Årsmøte 2018
Det nye styret, minus Stein
 
Det nye styret, minus Stein
 

Årsmøtet er korpsets øverste organ.  Medlemmers foresatte og medlemmer som har fylt 15 år innkalles til årsmøte og har stemmerett.  Medlemmer som ikke har fylt 15 år har adgang til årsmøtet som observatør, men har ikke stemmerett.  Styret presenterer driften av korpset, og årsmøtet godkjenner (stemme inn) styremedlemmer, fjorårets regnskap og årets budsjett. Årsmøtet avholdes årlig så tidlig som mulig etter at fjoråret er ferdig vurdert av styret, spesielt bør regnskapet være revidert. I år ble årsmøtet avholdt på Gosen skole torsdag 22. februar.

Ved start av årsmøte velges en møteleder og referent.  Referenten, Stein, ledet oss trygt gjennom den formelle sakslisten, referert av Espen.  Årsmøtet følger en satt agenda.

Årsmeldingen ble gjennomgått.  Her ble de forskjellige vervene i skolekorpset presentert, dvs. styrt, dirigenter, instruktører, kontaktpersoner og komitéer, med hvilke personer som er involvert.  Vi har et godt drevet korps, men et styret og dirigenter som gjør en veldig god jobb, og som klarer og holde korpset på et høyt musikalsk nivå.  Som en etter hvert så i regnskapet er komitearbeidet særdeles viktig, og inntektene som kommer fra dette er essensielt for en god økonomi i korpset.  Møteleder tok oss så på en liten reise gjennom fjorårets større og mindre begivenheter.  Musikalske høydepunkter som ble tatt frem var: 

  • Rogalandsmesterskapet, som ga korpset en flott tredje plass i første divisjon - som bekrefter at vi er av de beste i regionen. Og ikke minst ble det en fabelaktig første plass for Johanne og Anne i mellomste årsklasse for ensemble, og en flott fjerdeplass til Helene, Ingrid og Guro. Også juniorene og aspirantene deltok.
  • Korpsturen, som gikk til Nordsøfestivalen i Danmark (Ålborg).  Her slo Madlamark knock-out på konkurransen, 1. plass is program og 1. plass sammenlagt.  Det var mange gode tilbakemeldinger på korpset fra denne turen. Det ble også påpekt (fra salen) at det er en fryd å reise på tur med denne gjengen.
  • 60års jubilement ble en storslått begivenhet feiret på Sola Air Hotel.  Hovedkorps, juniorkorps og aspirantene holdt en fantastisk konsert.  Vi fikk til og med høre jubileumsmarsjen som ble laget spesielt for Madlamark i forbindelse med 50års jubileet.
  • Stavanger Open, hvor Madlamark vant igjen.  Det var en god følelse for både musikanter og foresatte.  At solistprisen gikk til Madlamark sitt Cantina Band var en flott bonus.

Fra salen ble det kommentert at andre skolekorps ser på Madlamark om et veldrevet korps, gode musikalsk, og ser til oss for innspill til å gjøre bra ting i sine egne korps. 

Årsmelding er vedlagt.  Her er terminliste, regnskap og budsjett tatt ut.

Fjorårets regnskap ble gjennomgått, men en kort vurdering av hver regnskapspost (utgifter og inntekter).  Regnskapet er revidert av revisor, men ble godkjent av årsmøtet.  Her viser korpset en solid økonomi, med et lite overskudd og en solid bankbalanse. Det kan nevnes at kontingentinntektene som betales inn for våren dette året er regnskapsmessig overført, og fremkommer ikke som inntekt i fjoråret.

Budsjettet for 2018 ble presentert.  Dette er basert på fjorårets regnskap, med noen små justeringer. Det planlegges å bruke 100 000,- kroner ekstra av egenkapitalen til uniformer og instrumenter.  Etter noen få spørsmål fra salen og avklaringer fra møteleder (som også er kasserer) ble også budsjettet godkjent av årsmøtet.

Det var ingen innkome saker, eller saker som styret ville legge fram.

Så var det valg av styre og valgkomité for neste år.  Da tre av de som var på valg takket ja til en videre periode (formann 1 år og styremedlemmer 2 år) var det av valgkomitéen foreslått kun ett nytt styremedlem.  Valgkomitéens forslag ble godtatt av årsmøtet.  Da ser årets styre og valgkomiteen ut slik:

Marit Skogland (fortsetter som leder)            

Styremedlemmer er:
Cecile Rønning
Stein Viktil
Espen    van der Hoeven            
Sigurd Holter
Kalle    Mæland Nilsen
Boldil Strøm (ny)

Styret velger seg imellom de forskjellige funksjonene i styret. 

Valgkomite 2019:
Torgeir Haaland
Hanne Scherer
Anne Gjessen

Dett var dett.  God stemning på møtet, med litt drøs etter den formelle delen.  Her kom det fram mye skryt av styret, musikantene og generelt av korpset. 

Det jobbes med deltagelse på NM i sommer og korpstur i forbindelse med dette.  Dette kommer det informasjon om senere.
Get Adobe Reader  Årsberetning 2017 Read file