• Sponsor og støtte    • Hvem er vi?    • Dirigenter/instruktører    • Aktiviteter    • Organisasjon    • Artikler    • Info til medlemmer    • Konkurranser      • Forside  

 

 

   Organisasjon

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 


Visjon


Visjonen vår er å gi et godt musikalsk tilbud til barn og ungdom i Madlamark- og Madlavoll-området, og til å gi gode opplevelser til våre tilskuere og tilhørere.

Vi satser på både bredde og kvalitet, og vil arbeide aktivt for å rekruttere og utvikle dyktige korpsmusikanter i et godt og trygt miljø.

Vi skal legge til rette for våre aktiviteter gjennom et aktivt styre og engasjerte dirigenter, instruktører, foreldre/foresatte og støttemedlemmer.