• Sponsor og støtte    • Hvem er vi?    • Dirigenter/instruktører    • Aktiviteter    • Organisasjon    • Artikler    • Info til medlemmer    • Konkurranser      • Forside  

 

 

   Organisasjon
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 


Styret

Nytt styre for 2021 ble valgt på årsmøtet 8. februar 2021. Styret konstituerte seg selv på første styremøtet etter årsmøtet.

 

I vedtektene skal styret konstitutere seg i første møte etter årsmøtet. Styret ble enig om styrets sammensentning og roller, og ansvarlige for de forskjellige komiteene ble identifisert. 

 

   

Styret  

Verv  Etternavn  Fornavn  Tlf.  Mobil  E- mail 
Styreleder   Ekeli   Øystein       leder@madlamark.no  
Nestleder   Hurlen   Synnøve        
Korpsleder Hovedkorps   Hurlen   Synnøve        
Korpsleder Junior og Aspirant   Drivflaadt   Madeleine        
Kasserer   Forshaug   Tom Erik       kasserer@madlamark.no  
Sekretær   Hansen   Anne Gro        
Styremedlem   Hauken   Marianne        
Styremedlem   Wathne   Marianne