Print this page

c
c Hovedkorps
 
Hovedkorps

 

 Hovedkorpset  
Oversikt over øvinger for hovedkorpset i Madlamark skolekorps.

Ukedag  Start  Slutt  Sted 
Mandag   17:30   20:00   Gosen skole, fellesøvelse  
Torsdag   17:30   18:40   Gosen skole, gruppeøvelser  
Torsdag   19:00   20:00   Gosen skole, fellesøvelse  

 

Juniorkorpset  
Oversikt over øvelser for juniorkorpset i Madlamark skolekorps.

Ukedag  Start  Slutt  Sted 
Mandag   18:00   19:45   Gosen skole  
Torsdag       Individuelle øvelser / gruppeøvelser på Gosen skole  

 

Aspirantene  
Oversikt over øvelser for aspirantene i Madlamark skolekorps.

Ukedag  Start  Slutt  Sted 
Mandag   17:30   18:30   Samspill, Gosen skole (dato for oppstart: 16. oktober)  
Torsdag       Individuelle øvelser / gruppeøvelser på Gosen skole