Print this page

Informasjon fra styret og komiteer

c

Visjonen vår er å gi et godt musikalsk tilbud til barn og ungdom i Madlamark- og Madlavoll-området, og til å gi gode opplevelser til våre tilskuere og tilhørere. Vi satser på både bredde og kvalitet, og vil arbeide aktivt for å rekruttere og utvikle dyktige korpsmusikanter i et godt og trygt miljø. Vi skal legge til rette for våre aktiviteter gjennom et aktivt styre og engasjerte dirigenter, instruktører, foreldre/foresatte og støttemedlemmer.