• Sponsor og støtte    • Hvem er vi?    • Dirigenter/instruktører    • Aktiviteter    • Organisasjon    • Artikler    • Info til medlemmer    • Konkurranser      • Forside  

 

 

   Info til medlemmer
    - Tilsynsvaktene VÅREN 2022
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 Tilsynsvakt ved Gosen skole

Kommunens skoler er i utstrakt bruk etter skoletid i ukedagene. Madlamark skolekorps er tildelt oppgaven som tilsynsvakt på Gosen Skole for å følge med og se til at denne utleien går for seg i ordnede former.

Dette er en viktig inntektspost for korpset, og tilsynsvaktene utføres av foreldre / foresatte til korpsets medlemmer (men ikke foreldre / foresatte til aspiranter). Det går gjerne opp mot et år mellom tilsynsvakt for hvert medlem (avhengig av medlemsmassen), men ettersom det stort sett er foreldrene som må være vakter (i og med at vakten må være over 18 år) vil de som har to barn i korpset bli tildelt oppgaven noe oftere. Dette er en grei jobb, men tar jo noe tid, fra kl. 17 til kl. 22 fire dager i uken (hvis det ikke er aktivitet på skolen / gymsalen etter ca. kl 21 så kan det evt. avsluttes på dette tidspunktet hvis alt er lukket og låst). I oppsettet er det forutsatt at hver tar vakt to dager etter hverandre, dvs. mandag og tirsdag, og onsdag og torsdag. På forhånd takk for hjelpen.