• Sponsor og støtte    • Hvem er vi?    • Dirigenter/instruktører    • Aktiviteter    • Organisasjon    • Artikler    • Info til medlemmer    • Konkurranser      • Forside  

 

 

   Konkurranser
    - Rogalandsmesterskapet 2020
    - Rogalandsmesterskapet 2019
    - Rogalandsmesterskapet 2018
    - Rogalandsmesterskapet 2017
    - Madlamark Skolekorsp i RM 2016
    - RM 2015 vel blåst
    - RM 2014
    - RM 2013
      Info RM 2013
    - RM 2012
    - KM 2011
    - KM 2009
    - KM 2008
    - KM 2007
    - KM 2006
    - KM 2005
    - KM 2004
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 


 

Info RM 2013

Helgen 2. og 3. mars går RogalandsMesterskapet for skolekorps av stabelen i Bjergsted. Madlamark Skolekorps har meldt på hovedkorpset, juniorkorpset, en ensemblegrupper og en solist. I tillegg vil aspirantene få være med på samspillseminar med påfølgende konsert. Hovedkorpsene og aspirantene får spille i Fartein Valen, som er Stavanger Konserthus storsal, noe som jo blir veldig spennende. Juniorene spiller som tidligere i Lille Konsertsal.

I år stiller Madlamark Skolekorps igjen for fullt. Vi stiller med Hovedkorps, Juniorkorps, et ensemble, og aspirantene får anledning til å være med på seminar. Det har vært ikke vært mye tid å få alle samlet for øving før mesterskapet. Selv om Gosenrevyen og konkurransen ikke falt sammen i år blir det allikevel veldig kort tid til opplading,

Vær oppmerksom på at det tas betaling for å kom inn og høre på konkurransen – så foreldre, familie og foresatte husk å ta med penger for å komme inn å høre på musikantene våre. Det er også kafeteria i pavilliongen.
Under RM får publikum kjøpe billettbånd. Med billettbåndet får du tilgang til alle konkurransearenaene begge dager.
Voksne kr 130,-
Barn/student/honnør kr 50,-
Familiebillett kr 300,-*
*Denne billetten gjelder for 2 voksne og barn fra samme familie.
Barn under 4 år har gratis adgang.
For aspirantforeldre som kun skal høre konserten fra samspillseminaret, så koster billetten kr 50,- for voksne og kr 25,- for barn.
Det vil være en bankterminal i Stavanger Konserthus og en banketerminal i Lille Konsertsal.

Hovedkorpset:

Er påmeldt i 1. divisjon janitsjar. Lura og Våland Skolekorps er de andre korpsene påmeldt i denne divisjonen. Opplegget følger etter samme lest som i fjor.

Helgen starter med en ekstra øving fredag 1. mars kl 17:30, og vi øver til ca. 20:00. Her senker vi skuldrene litt og får inn den siste finpussen, slik at det sitter under konkurransen på lørdag.

Lørdag 2. mars er konkurransedagen for hovedkorpset. Vi møter på Gosen til litt oppvarming kl 13:00. Her står jo stoler og instrumenter klar fra kvelden før. Foreldre sørger for transport av musikanter til Bjergsted, mens transportkommiteen tar seg av slagverk. Vi drar fra Gosen til Bjergsted senest kl. 14:15. Korpset må møte til registrering senest 30 minutter før oppvarming.

Oppvarmingen for hovedkorpset starter kl 15:25 og på scenen i Stavanger Konserthus kl 15:50.

Ensembler og Solister:

Madlamark Skolekorps stiller med et ensemble i år. Det er kornettgruppen MAIL, som stiller i eldste klasse. Klassen bestemmes av den eldste i ensemblet. MAIL spiller midt i gruppen sin som starter kl 17:30 i Stavanger Konserthus på lørdag 3. mars.

Samspillseminar for aspiranter:

Samspillseminaret er ment som et kjekt og lekende møte med Bjergsted kulturpark og med Rogalandsmesterskapet for skolekorps. Dette er et tilbud til de aller yngste medlemmene i korpset; til aspiranter i korps som deltar i RM, men som selv er for unge til å være med junior- eller hovedkorpset i selve konkurransen.

Alle aspirantene våre er velkommen til å delta på samspillseminaret og møter opp på samspillseminaret som foregår i den nye Stavanger Kulturskole i Sandvigå 5 lørdag 2. Mars fra kl. 09.30. Seminaret blir avsluttet med konsert i Fartein Valen, Stavanger Konserthus kl 15.00, og da får foreldre, besteforeldre, søsken, tanter og onkler høre hva aspirantene har lært i løpet av dagen. Denne konserten finner sted rett før 1. Divisjon janitsjar går på scenen, så vi får en fin anledning til å se hva de har utrettet i helgen.

Festkonsert og Premieutdeling:

På lørdag 2. mars, kl 19:15 er det festkonsert med Rogalands Ungdomskorps i Fartein Valen, Stavanger Konserthus. Premieutdeling for de konkurransene som har vært på lørdag starter umiddelbart etter festkonserten. For Madlamark Skolekorps vil det si hovedkorps og ensemble. Merk at musikanter, dirigenter og ledere vil bli sluppet inn førts. Foresatte og andre tilhørere vil bli sluppet inn dersom det er ledige seter. I år er første gangen i det nye konserthuset, men dette har gått greit tidligere og det er vel bedre plass her enn i kuppelhallen. I år er det avsatt plasser for musikantene i salen. Madlamarks Skolekorps skall sitte på rad 15 og 16, inngang B.

Juniorer:

Målet med Junior RM er å gi musikantene et positivt førsteinntrykk av det å delta i en korpskonkurranse. Spilletiden på scenen er inntil 10 min.

Helgen starter med en ekstra øving fredag 1. mars kl 17:00, og vi øver til ca. 18:00. Her senker vi skuldrene litt og får inn den siste finpussen, slik at det sitter under konkurransen på søndag.

Søndag 3. mars er konkurransedagen for juniorkorpset. Vi møter direkte i Bjergsted, ved lille konsertsal kl 13:00. Oppvarmingen starter kl 13:25 og korpset er på scenen i Lille Konsetsal kl 13:45.

Festkonsert og Premieutdeling:

På søndag 3. mars, kl 17:30 er det festkonsert med Rogalands Ungdomskorps i Stavanger Konserthus. Premieutdeling for de konkurransene som har vært på søndag starter umiddelbart etter festkonserten. For Madlamark Skolekorps vil det si juniorkorpset. Merk at musikanter, dirigenter og ledere og ledere vil bli sluppet inn ført. Foresatte og andre tilhørere vil bli sluppet inn dersom det er ledige seter. I år er det avsatt plasser for musikantene i salen. Madlamarks Juniorkorps skall sitte på inngang D, Balkong, rad 1.