• Sponsor og støtte    • Hvem er vi?    • Dirigenter/instruktører    • Aktiviteter    • Organisasjon    • Artikler    • Info til medlemmer    • Konkurranser      • Forside  

 

 

   Artikler
    - Nissekorpset spiller på Madla Amfi
    - Julekonsert i Madlamark kirke
    - Førjulskonsert på Madla Amfi
    - Konsert på julemarkedet til Gosen skole
    - Kransekakedugnad høst 2016
    - Generalprøve for Stavanger Open
    - Seminar 4 - 6 november
    - Aspirantene starter med med fellesøvelse
    - Vel gjennomført loppemarked
    - Åpning av 150 års jubileet til Byparken
    - Tur nr.3 i korpspåfriluftstur gikk i dag til Ullandhaugtårnet.
    - Oppstartsseminar - høsten 2016
    - Korpstur til «Festival Tropical» i Almuñécar
    - Ut på tur til Håhammaren
    - Avslutningskonset Våren 2016
    - Ut på tur til Speidermarka
    - Aspirantopptaket 2016
    - Tildelt 25000 kroner til instrumenter fra SR-Bank
    - 17. Mai 2016
    - Kransekaker til 17. mai, 2016
    - Prøvemarsjering og Reportasje på NRK Rogaland før 17. mai
    - Flaskepant Dugnad
    - Første mai 2016
    - Bowling
    - RM Seminar 2016
    - Medaljeballet 2016
    - Varetelling på Madla Handelslag 3. januar 2016
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 

 

Avslutningskonset Våren 2016
Aspirant korpset spiller
 
Aspirant korpset spiller
 
Juiorkorpset
 
Juiorkorpset
 
Det nye junior korpset
 
Det nye junior korpset
 

Mandag 6. juni holdt Madlamark Skolekorps avslutningskonset for vårsesongen 2016. Både "gamle" aspiranter, juniorer og hovedkorps spilte. Så det ble holdt intet mindre enn 4 konserter: Aspirantkorpset, Juniorkorpset, det nye Juniorkorpset og Hovedkorpset. Det ble en flott konsert med mye god musikk. En stor takk til alle musikantene og dirigentene. 

Fire musikanter går av med pensjon fra hovedkorpset i år. Lykke til på veien videre. Heldigvis er det veldig god rekruttering, så musikkframtiden på Madlamark ser lys ut.

En spesiell takk går til hovedkorpsdirigenten Martin som har dirigert oss i fire år. Fra neste sesong har han permisjon ett år (for å reise til Bergen???). Det har vært noen fantastiske år med mange (tildels store...) høydepunkter og gode opplevelser. Og sist men ikke minst en takk til de som holder hjulene gående med planlegging, kakesalg mm. Kasserer registrerer med glede at det ble solgt kaker, kaffe og saft for opptil flere kroner på mCash.

(Tekst og foto: Stein)

 


Aspirantene

Juniorene

Det nye junior korpset

Stolte nye hovedkorpsmedlemmer

Godt oppmøte

Hovedkorpset