• Sponsor og støtte    • Hvem er vi?    • Dirigenter/instruktører    • Aktiviteter    • Organisasjon    • Artikler    • Info til medlemmer    • Konkurranser      • Forside  

 

 

   Artikler
    - Hektisk og forblåst avslutning på året
    - Tenning av lysene på julegranen ved Madlamark Kirke
    - Loppemarked vel gjennomført
    - Oppstartseminar 2013
    - Nytt semester i gang
    - Korpsturen 2013 vel gjennomført
    - Korpsturen 2013 nærmer seg
    - Korpset øver til NM - Seminarhelg 24-26. mai 2013
    - Vårens beste sosiale begivenhet
    - Besøk av sommeren på 17de mai
    - Aspirantseminar
    - 1ste mai
    - Korpset i marsjtakt
    - Aspirantopptak
    - Planlegg Korpsturen for 2013
    - Seminarhelg februar 2013
    - Medaljeballet 2013
    - Medaljeballet 2013 Bilder
    - Aspiranter i samspill
    - Godt Nyttår
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 

 Bra med folk også på årets loppemarked


Loppemarked vel gjennomført
På fredag ble loppene lagt ut på bordene
 
På fredag ble loppene lagt ut på bordene
 
Her er alt kjøkkenutstyret
 
Her er alt kjøkkenutstyret
 
Brukbart med folk på lørdag
 
Brukbart med folk på lørdag
 

Madlamark skolekorps' loppemarked ble holdt lørdag 28. september. Som vanlig var det samlet inn lopper fra nærområdet som ble satt fra i gymsalen på Gosen skole på fredag kveld. Og også som vanlig var det kø utenfor før dørene før de åpnet klokken elleve. Loppemarkedet er en av de viktigste inntektskildene til korpset, og årets omsetning var omtrent som tidligere, det vil si godt akseptabelt.

Loppemarkedkommitteen starter planleggingen rett etter sommerferien og alle foresatte og eldre musikanter er invitert til på en eller annen måte å bidra. De fleste er med på fredag kveld for å ta imot lopper og legge de ut på bordene. Her jobbes det hektisk noen timer for å få alt på plass til lørdag formiddag. Det diskuteres priser og noen ser seg også ut lopper som kan være interressante å få med seg hjem. Her har nok vi i korpset en liten fordel, men det som seg ut til å kunne gi god pris, enten på grunn av antikvarisk verdi eller fordi det er nytt og relativt ubrukt, blir tatt ut til auksjonen. Noen hadde også oppdraget med å kjøre rundt å hente lopper.

Lørdagen var det brukbart vær og det bygget seg opp en liten kø utenfor før dørene åpnet. Kafeteriadriften åpnet tidligere og det var mange som benyttet anledningen til å få seg en kopp kaffi, et kakestykke eller en tidlig lunsj. Kaker hadde foresatte til aspirantene sørget for. Resten av foresatte var fordelt rundt på forskjellige oppgaver, innfor hver loppetype og i kafeterien.

Det ble etterhvert hektisk rundt loppebordene og erfarne loppemarked besøkende fløt mellom bordene for å sikre seg de beste loppene. Selvsagt var de bedre loppene avsatt til auksjonen som var berammet til kl 12:30. Det val kanskje ikke de helt store auksjonselementene, men Vidar har begynt å få dreis på auksjonarius rollen og fikk nok godt ut at auksjonen også i år.

Etter et par tre timer var aktiviteten såpass lav at loppemarkedet ble avsluttet, og gjenværende lopper ble avhendet på relevante miljøstasjoner, Fretex, byttebua eller rett og slett som søppel på Forus miljøstasjon.

Takk til alle som bidro og fikk gjort dette til en fint gjennomført arrangement, og ikke minst en fin sosial sammenkomst hvor vi får anledning til kjenne hverandre bedre.