• Sponsor og støtte    • Hvem er vi?    • Dirigenter/instruktører    • Aktiviteter    • Organisasjon    • Artikler    • Info til medlemmer    • Konkurranser      • Forside  

 

 

   Artikler
    - Hektisk og forblåst avslutning på året
    - Tenning av lysene på julegranen ved Madlamark Kirke
    - Loppemarked vel gjennomført
    - Oppstartseminar 2013
    - Nytt semester i gang
    - Korpsturen 2013 vel gjennomført
    - Korpsturen 2013 nærmer seg
    - Korpset øver til NM - Seminarhelg 24-26. mai 2013
    - Vårens beste sosiale begivenhet
    - Besøk av sommeren på 17de mai
    - Aspirantseminar
    - 1ste mai
    - Korpset i marsjtakt
    - Aspirantopptak
    - Planlegg Korpsturen for 2013
    - Seminarhelg februar 2013
    - Medaljeballet 2013
    - Medaljeballet 2013 Bilder
    - Aspiranter i samspill
    - Godt Nyttår
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 

 

Nytt semester i gang
 

Det var en hektisk tid før ferien, med mye øving før NM i Larvik. Det ble avslutning for juniorene 17. juni, hovedkorpset gjorde en flott innsats i NM i Larvik og det hele ble toppet av en flott korpstur til Budapest.  Nå er sommeren allerede over.  De fleste har hatt ferie og fri, og noen har i tillegg vært på sommekurs i NMF regi.  På mandag 19. august var øvingene i gang igjen for junior og hovedkorps, det var styremøte og det ble lagt foreløpige planer for høsten.  Aspirantene startet på torsdag 22. august.

Da er vi klar for en ny spennende sesong i Madlamark Skolekorps.  To muskanter har gått av med pensjon; en har dratt til Budapest, og den andre til Trondheim.  Hovedkorpset har fått en gjeng flotte nye musikere, og fjorårets aspiranter er nå i juniorkorpset.  Og - det er en stor gjeng med nye aspiranter som startet opp før sommeren og som nå starter musikkopplæringen for fullt.

Juniorkorpset hadde oppstart mandag 19. auust og har som vanlig øving kl 1800 - 1945 i sangsalen på Gosen.  Hovedkorpset startet også opp samme dag, og med øving 1730 - 2000 i dansesalen på Gosen. Styret i korpset hadde møte der de grove trekkene av en terminlisgte ble satt opp.  Musikantenes tillitsmenn og dirigentene kommer med innspill til og er med på å identifisere aktivitetene, og de  blir selvsagt gjennomgått og avtalt med musikantene.

Den første store aktiviteten som allerede er planlagt, er oppstartseminaret som vil foregå helgen 30. august til 1. september..   Her skal alle sammen være med - Hovedkorps og Juniorkorps skal være med hele helgen, og Aspiranter skal delta på søndagen.  Det er ikke avklart hvor dette seminaret skal gjennomføres, men tanken er et reisebort-seminar uten at vi drar alt for langt.  Seminaret vil bli avsluttet med en hentekonsert der alle korpsmusikanter skal delta.

PS - VIKTIG at vi får med flest mulig på dette seminaret da det bygger opp mye av det sosiale miljøet i gruppene, og musikalsk vil arbeidet som gjøres tilsvarer flere måneder med vanlige øvelser.

I høst vil vi nok delta på Stavanger Open, og til våren er det vel mulig vi deltar i Rogalandsmesterskapet (med hovedkorps og juniorkorps, og aspiranter i kyllingseminar). Vi ser også allerde på muligheten for å delta i NM.  Dette blir til neste år i Trondheim, og det går av stabelen en uke etter at skoleferien er startet.  Så her må musikantene og foreldre bli enige om det er mulig å legge dette inn.

Aspirantene har oppstart på Torsdag 22. august.  En undervisningplan er laget og sent ut.  Noen har hatt spørsmål om instrumenter og bytter, dette vil bli tatt opp med den enkelte det gjelder nå i oppstarten.

Det er korpsøving på mandager og torsdager.  Det er alltid en eller flere fra styreet til stede på disse øvingene, og det er alltid flott at foreldre og foresattte, eller gjerne andre interesserte, kommer enten å ser på øvingen eller tar en prat.  Det er alltid kaffi og te.  Det hender faktisk at det også er kake.  Så ikke vær redd for å komme over til oss som.  sitter ved bordet for å ta en drøs.