• Sponsor og støtte    • Hvem er vi?    • Dirigenter/instruktører    • Aktiviteter    • Organisasjon    • Artikler    • Info til medlemmer    • Konkurranser      • Forside  

 

 

   Artikler
    - Vareopptelling på Madla Handelslag
    - Konsert i Madlamark Kirke 13. desember 2012
    - Førjulstid - en liten rapport
    - Kransekakedugnad vel gjennomført
    - Julemarked på Gosen
    - Tenning av julegran
    - Hektisk førjulstid
    - Juniorkorpset lager regler
    - Madlamark Skolekorps varmer opp for Oilers
    - Loppemarked 2012
    - Oppstartsseminar 30. august til 2. september
    - Korpstur 2012 - kortversjonen
    - Korpstur 2012 - Reiseinformasjon
    - Konsert på Støket
    - Eksamenkonsert
    - 17. mai, rødt, hvitt, blått og vått
    - Kransekakebaking og utlodning
    - Aspirantseminar
    - Program for 17. mai 2012
    - Kransekakebaking og Loddsalg
    - Første mai 2012
    - Flyttedugnad
    - Korpstur til Italia - Oppdatering
    - Madlamark Skolekorps tar inn nye Aspiranter
    - Juniorkorps endringer og Gatelangs i Bydelen
    - Konsert med Stavanger 1919
    - Aspiranter i samspill
    - Seminarhelg 2-4 mars forts.
    - Seminarhelg 2-4 mars
    - Rogalandsmesterskapet for Skolekorps
    - Nyttårskonsert på Gosen Skole
    - Medaljeballet 2012
    - Korpstur til Italia - 22. til 28. juni 2012
    - Vareopptelling
    - Første øvelse i 2012.
    - Hva skjer i januar?
    - Varetelling
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 1 852 973

 

 

 

Madlamark Skolekorps tar inn nye Aspiranter
 
 

Skolekorpset er avhenging av årlig tilgang på nye musikere, og disse finner vi i andre og tredje klasser på Madlamark og Madlavoll skole. Mandag 23. april holdt juniorkorpset vårt konsert på skolene for å presentere korpset for mulige nye musikanter. Dette blir fulgt opp med besøk i klassene og et rekrutteringsseminar for de som er interessert i å bli med i korpset.

Hvert år går skolekorpsene ut for å rekruttere nye musikanter, og hvert korps i byen rekrutterer fra ’sine’ skoler. Madlamark Skolekorps rekrutterer fra andre og tredje klasse på Madlamark og Madlavoll Skole. Dette er en prosess som starter med at juniorkorpset holder konsert på de respektive skolene. Dirigenten for hovedkorpset, Pål Owe Tandsæther, er ansvarlig for dette opplegget, og får hjelp av Erlend Bratlie. Bratlie har laget et skreddersydd rekrutteringsopplegg som Madlamark skolekorps har brukt de siste årene. Representanter fra styret og noen foreldre hjelper også til rundt organiseringen av dette rekrutteringsopplegget.

Juniorkorpset består av musikanter fra disse to skolene, og de som kommer fra Madlavoll drar til Madlamark for holde konsert, og vice versa for musikantene fra Madlamark. Konsertene ble holdt på Madlamark skole kl 11:30 på mandag 23. april, og Madlavoll kl 13:00. På Madlamark skole var det tilrettelagt for flott en forestilling. Klassene var informert via ukeplanen, og møtte opp ivrige og presise. På Madlavoll var dessverre konserten lagt til etter skoletid i SFO tiden, noe som jo gjorde at en del elever ikke fikk anledning til å se korpset spille. I SFO-tiden er det en mer åpen struktur på skolen, slik at det ble mer vanskelig å samle elevene. Vi håper at vi kan få til en bedre ordning med Madlavoll skole senere.

Konserten vil bli fulgt opp med besøk i klassene hvor elevene får prøve å spille baryton og dele ut lapper med info og påmelding til de som er interessert i å lære seg å spille et instrument og å bli med i korpset.

Deretter vil det bli holdt et såkalt rekrutteringsseminar på fredag 11. og lørdag 12. mai på Gosen skole. Her vil foreldre / foresatte få en informasjon fra lederen om korpsets drift, og om hvordan instrumentalundervisningen til barna deres blir framover. Også forventinger til og fra de foresatte vil bli tatt i vare. De nye potensielle musikantene vil får prøve forskjellige instrumenter og tildelt instrumenter etter hva de kan mestre. Her vil de også lære å spille noen enkle toner, og det vil bli konsert for foresatte og andre interesserte som avslutning på seminaret.

Aspirantene vil få med seg instrumentet hjem, og øving med instruktør starter uken etter og fram til sommerenferien. Fra høsten av ved skolestart har aspirantene ukentlig øving med instruktør på Gosen skole på torsdager. I januar begynner aspirantene samspill i gruppe på mandager.

Skolekorpset konkurrer med en mengde fritidsaktiviteter, og det er vanskelig for barn og unge å få med seg alt de er interessert i og har lyst til være med på. Vi mener jo at å være med i korps gir veldig mye for medlemmene, både musikalsk og ikke minst samhold og sosialt på tvers av alder. Det er også gjort en del forskning på at barn og ungdom som driver med musikk har lettere for å lære også innen andre områder, noe som jo er gunstig i skolen og for skolearbeidet.

Det står en betydelig innsats fra de musikalsk ansvarlige, instruktørene, musikerne og styret for å få til et godt rekrutteringsopplegg og oppstartseminar, med nødvendig pedagogiske innhold. Det er et flott opplegg de involverte får til, noe som vi håper gir oss mange nye aspiranter som blir med oss i lang tid framover!!!

Påmeldingskjema er lag inn med lenke.

24. april, 2012 - Fra Styret og Dirigent