Print this page

c

Gjennom året har vi ulike aktiviteter i tillegg til øvinger ¨på mandager og torsdager. Vi deltar i underholdningskonkurransen for skolekorps, Stavanger Open, Rogalandsmesterskapet for skolekorps, samt annethvert år så drar vi og deltar i Norgesmesterskapet for skolekorps som vanligvis finner sted rett etter skoleslutt om sommeren. 

Ifbm Corona-situasjonen utgår det meste av ordinære aktiviteter som var planlagt fra påske og ut skoleåret.

Vi blir synlige i gatene på 17. mai!